Quang cao giua trang

Hội nghị giao ban công tác Dân vân – Mặt trận – Đoàn thể quý III năm 2021

Thứ ba - 05/10/2021 09:33 305 0
Hội nghị giao ban công tác Dân vân – Mặt trận – Đoàn thể quý III năm 2021
Sáng ngày 1/10, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Ngọc Công chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân vận quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - TUV - Phó CT UBND thị xã, đồng chí Bùi Thị Thúy – UVBTV - Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTTQ thị xã cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan.
z2808496701274 521032cc7f91f4cb1b4e2709e386f303
Trong quý III năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hệ thống dân vận MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thị xã tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Cuộc vận động gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Tăng cường trao đổi thông tin, bám sát cơ sở, nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề, nội dung liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội. Nêu thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và thảo luận về phương hướng khắc phục cũng như các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới. 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Công – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị hệ thống dân vận mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thị xã, xã phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và đại hội Đảng bộ thị xã. Tiếp tục nắm chắc tình hình ở cơ sở, phát huy hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong việc phát triển KT-XH, QPAN trên địa bàn, công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là công tác dân vận phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số và những kế hoạch của thị xã về thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Cần đẩy mạnh nghiên cứu và nắm chắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động liên quan đến Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị để cụ thể hóa, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ, phản biện xã hội. Về công tác dân vận Tôn giáo: tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của lực lượng cốt cán trong tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đặt quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ thị xã và KH số 35 của Ban Thường vụ về công tác phát triển Đảng viên... Ban dân vận chủ động nắm bắt thông tin ở cơ sở, từ đó đưa ra dự báo tình hình địa phương sắp tới, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp sơm có chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Các ban xây dựng Đảng phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động, công tác quy hoạch, công tác nhân sự… đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Sáng ngày 1/10, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Ngọc Công chủ trì Hội nghị giao ban công tác dân vận quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng - TUV - Phó CT UBND thị xã, đồng chí Bùi Thị Thúy – UVBTV - Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTTQ thị xã cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể có liên quan.
z2808496686899 d846f1345eb26211a1d6c555a36226b1
Trong quý III năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hệ thống dân vận MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thị xã tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN; nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Cuộc vận động gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Tăng cường trao đổi thông tin, bám sát cơ sở, nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề, nội dung liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội. Nêu thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và thảo luận về phương hướng khắc phục cũng như các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới. 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Công – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị hệ thống dân vận mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thị xã, xã phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và đại hội Đảng bộ thị xã. Tiếp tục nắm chắc tình hình ở cơ sở, phát huy hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong việc phát triển KT-XH, QPAN trên địa bàn, công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là công tác dân vận phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số và những kế hoạch của thị xã về thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Cần đẩy mạnh nghiên cứu và nắm chắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động liên quan đến Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị để cụ thể hóa, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ, phản biện xã hội. Về công tác dân vận Tôn giáo: tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của lực lượng cốt cán trong tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đặt quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết 03 của BCH Đảng bộ thị xã và KH số 35 của Ban Thường vụ về công tác phát triển Đảng viên... Ban dân vận chủ động nắm bắt thông tin ở cơ sở, từ đó đưa ra dự báo tình hình địa phương sắp tới, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp sơm có chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Các ban xây dựng Đảng phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động, công tác quy hoạch, công tác nhân sự… đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 

Tác giả bài viết: Ngọc Cương - VHTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

15/2020/NĐ-CP

Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bƣu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Thời gian đăng: 26/08/2021

lượt xem: 178 | lượt tải:66

80/2014/QĐ-TTg

Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 161 | lượt tải:2

20/2014/TT-BTTTT

Thông tư 20/2014/TT-BTTTT của Bộ TT&TT ban hành ngày 05/12/2014 quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 1720 | lượt tải:2

72/2013/NĐ-CP

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 164 | lượt tải:70

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Thời gian đăng: 10/08/2017

lượt xem: 197 | lượt tải:3
Công báo
Tra cứu thuế
csdl vbpl
csdl tthc
Bluezone
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây